Tháng Bảy 16, 2018

Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Số hiệu: 1919/QĐ-TCHQ Trích yếu nội dung: Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình miễn thuế, […]
Tháng Bảy 16, 2018

Công văn số 3899/TCHQ-GSQL ngày 04/7/2018 của Tổng cục Hải quan về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn

Số hiệu: 3899/TCHQ-GSQL Trích yếu nội dung: Công văn số 3899/TCHQ-GSQL ngày 04/7/2018 của Tổng cục Hải quan về xử lý vướng mắc tại Nghị định […]
Tháng Bảy 16, 2018

Hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm […]
Tháng Chín 21, 2017

Tạm ngừng nhập khẩu Human Albumin 20% do nghi ngờ nhiễm bệnh bò điên

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 13868/QLD-TT ngày 07/9/2017 gửi Sở Sở Y tế các tỉnh, các bệnh […]
Tháng Chín 21, 2017

Những điểm mới trong quy định phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu

Ngày 06/9/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2999/QĐ-TCHQ về Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo […]
Tháng Tám 9, 2017

Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017 kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC. Danh mục […]
Tháng Tám 9, 2017

Thay đổi đơn vị tính của một số mã hàng tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017

Để tạo thuận lợi cho giao dịch thương mại, phù hợp với nhu cầu thống kê số liệu hải quan và phục vụ công tác quản lý […]